Nieuwsbrief ViA15

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Daardoor ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede.  

Online informatiebijeenkomsten project ViA15 op 2 en 3 november 2020

Aannemerscombinatie GelreGroen en Rijkswaterstaat organiseren op maandag 2 november en dinsdag 3 november 2020, online informatiebijeenkomsten over het project ViA15. Tijdens deze avonden praten zij geïnteresseerden bij over het ontwerp en de aanpak van het project. In verband met COVID-19 vinden de bijeenkomsten online plaats. Iedere bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Vooraf aanmelden is noodzakelijk om deel te kunnen nemen. 

De afgelopen maanden heeft GelreGroen gewerkt aan het ontwerp van de doorgetrokken A15 en de verbrede A12 en A15 en heeft de aanpak van de bouw meer vorm gekregen. Ondanks dat er nog geen groen licht is van de Raad van State, het tracébesluit ViA15 is nog niet onherroepelijk, willen Rijkswaterstaat en GelreGroen mensen in de regio meenemen in wat er gaat komen, hoe het gaat gebeuren en wat de omgeving daarvan gaat merken. Vanwege COVID-19 vinden de bijeenkomsten online plaats. Iedereen kan de online presentatie thuis live volgen vanaf zijn of haar eigen computer of tablet. Tijdens en na afloop van de informatiebijeenkomst kunnen mensen vragen stellen.


Inhoud
Tijdens de bijeenkomsten vertellen medewerkers van GelreGroen en Rijkswaterstaat over de achtergronden van het project, de stand van zaken op dit moment, het ontwerp en de aanpak voor het realiseren van het project en het voorkomen van hinder. Iedere bijeenkomst bestaat uit een algemeen gedeelte. Daarnaast is per avond een focus op de Betuwe of de Liemers. De doortrekking en verbreding van de snelweg A15 in de Betuwe (gemeente Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen) komt aan bod op maandag 2 november van 19.00 tot 20.30 uur. De bijeenkomst op dinsdag 3 november focust op de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 in de Liemers (gemeenten Duiven, Zevenaar en Montferland). Deze presentatie is ook van 19.30 tot 21.00 uur.  Alle presentaties zijn na afloop terug te kijken via www.via15.nl.


Aanmelden
Om deel te kunnen nemen aan de online informatiebijeenkomsten is vooraf aanmelden noodzakelijk. Als u aan beide bijeenkomsten wilt deelnemen, dan moet u zich per bijeenkomst aanmelden. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging met een link naar de bijeenkomst.


Betuwe

Maandag 2 november 2020, 19.30 tot 21.00 uur

Meld je aan voor de informatiebijeenkomst Betuwe

De Liemers

Dinsdag 3 november 2020, 19.30 tot 21.00 uur

Meld je aan voor de informatiebijeenkomst Liemers

Factsheet extra maatregelen GelreGroen
In deze factsheet leest u over de extra maatregelen voor (bouw)hinder, geluid en natuur die GelreGroen neemt tijdens de aanleg van project ViA15.

Meer informatie ViA15
Bezoek voor meer informatie en actuele werkzaamheden de website ViA15 of volg het project op Facebook @Rijkswaterstaat project ViA15, het Instagramaccount RijkswaterstaatViA15 of Twitteraccount Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

Impressie van ontwerpvoorstel brug Pannerdensch Kanaal
Beeld: ©Impressie van ontwerpvoorstel brug Pannerdensch Kanaal (Ney & partners) / Impressie van ontwerpvoorstel brug Pannerdensch Kanaal (Ney & partners)

Medegefinancierd door

Het project ViA15 wordt medegefinancierd door het TEN-T-programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijkheid voor de publicatie ligt bij de auteur. De EU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.