Nieuwsbrief ViA15

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Daardoor ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede.  

Nog geen uitspraak project ViA15; voorbereidingen gaan door

Eind juni 2020 heeft de Raad van State de beroepen tegen het Tracébesluit ViA15 behandeld. Er is nog geen uitspraak. Het is ook nog niet duidelijk wanneer de Raad van State uitspraak doet.   

ViA15 nog geen uitspraak Raad van State

Art 1 Knooppunt Ressen
Beeld: ©William Moore / William Moore

Omgevingsmanagers ViA15 Liemers: meer dan een luisterend oor

Het verbreden van de snelweg A12 en het doortrekken en verbreden van de snelweg A15 heeft veel impact op de omgeving. Vandaar ook dat project ViA15 wordt ‘opgeknipt’, en er aparte omgevingsmanagers zijn aangesteld voor de Betuwe en de Liemers. Met het Pannerdensch Kanaal als natuurlijke scheidslijn. 

ViA15 omgevingsmanagers Liemers

Omgevingsmanagers project ViA15 De Liemers
Beeld: ©Petra Buitelaar / Petra Buitelaar

Graven, boren, meten: voorbereidende onderzoeken ViA15 in volle gang

Er wordt momenteel volop gegraven, geboord en gemeten in het projectgebied van ViA15. Daardoor lijkt het misschien alsof de bouw al begonnen is, maar dit is niet het geval. Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie GelreGroen voeren uitsluitend voorbereidende onderzoeken uit. Deze onderzoeken leveren belangrijke informatie op, bijvoorbeeld voor het ontwerp.

ViA15 overzicht onderzoeken

Sonderingen bij het Pannerdensch Kanaal
Beeld: ©GelreGroen / GelreGroen

Een tweede leven voor taxussen in projectgebied ViA15

Rijkswaterstaat doet er alles aan om de negatieve gevolgen van project ViA15 zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld in het geval van een partij taxussen van een boomkweker in Groessen. De 20 jaar oude bomen moeten voor het project verdwijnen, maar krijgen een ‘2e leven’ in de gemeente Duiven.

ViA15 taxussen

Een nieuw leven voor taxussen
Beeld: Rijkswaterstaat

Project ViA15 op Facebook

Wist u dat u project ViA15 sinds kort ook kunt vinden op Facebook? Via dit sociale medium informeren we u over werkzaamheden, bijeenkomsten en andere activiteiten. U blijft op de hoogte van het project én krijgt een uniek kijkje achter de schermen. Onze ecoloog Victor bijvoorbeeld, laat u graag zien hoe we voor kikkers en salamanders een nieuwe poel creëerden bij Groessen. 

Medegefinancierd door

Het project ViA15 wordt medegefinancierd door het TEN-T-programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijkheid voor de publicatie ligt bij de auteur. De EU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.