Nieuwsbrief ViA15

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert de  doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede. Met de doortrekking van de A15 naar de A12 ontstaat ook een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland.

Raad van State doet tussenuitspraak over Tracébesluit ViA15

De Raad van State heeft op woensdag 20 januari een tussenuitspraak gedaan over de beroepen tegen het Tracébesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15). De Raad van State heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om de stikstofgevolgen van het tracébesluit beter te motiveren. Daarnaast vraagt de Raad van State om een nadere onderbouwing van de verwachte voordelen van een faunapassage en een amfibietunnel. Alle andere bezwaren zijn ongegrond verklaard. Rijkswaterstaat gaat de uitspraak bestuderen en kijken wat de exacte consequenties en benodigde vervolgstappen zijn van de uitspraak. 

Lees hier de volledige uitspraak van de Raad van State.

Raad van State
Beeld: ©Edo Dijkgraaf / Edo Dijkgraaf

Medegefinancierd door

Het project ViA15 wordt medegefinancierd door het TEN-T-programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijkheid voor de publicatie ligt bij de auteur. De EU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.