Nieuwsbrief ViA15

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert de  doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede. Met de doortrekking van de A15 naar de A12 ontstaat ook een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland.

Werk project ViA15 nu vooral achter de schermen

Ruim 4 maanden na de tussenuitspraak van de Raad van State over de beroepen tegen het Tracébesluit ViA15 oogt het projectgebied behoorlijk ‘leeg’. Een deel van de lopende voorbereidingen is afgerond; alleen de archeologie- en bodemonderzoeken en het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten lopen door. Voor de andere voorbereidende werkzaamheden geldt dat Rijkswaterstaat en aannemer GelreGroen de definitieve uitspraak van de Raad van State afwachten. 

Werk project ViA15 nu vooral achter de schermen

ViA15 werk achter de schermen
Beeld: ©William Moore / William Moore

WOII-onderzoek ViA15: ‘Je weet van tevoren dat hier van alles in de grond zit’

Sinds begin 2019 heeft Rijkswaterstaat een eigen OO-team. Ofwel: een team gespecialiseerd in Ontplofbare Oorlogsresten. De OO-adviseurs spelen een belangrijke rol in de voorbereiding van veel aanleg- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Dat geldt zeker óók voor project ViA15, dat wordt uitgevoerd in een gebied dat zo’n 76 jaar geleden in de WOII-frontlinie lag. 

WOII-onderzoek ViA15

ViA15 WOII-onderzoek
Beeld: Explosive Clearance Group

FietsChallenge A12: werknemers uit De Liemers fietsen zich fit voor het goede doel

A12 Slim Reizen organiseert tussen 1 juni en 30 november 2021 de FietsChallenge A12, een fietsactie voor werknemers en andere forenzen in en rondom De Liemers. Individuele reizigers en bedrijven kunnen in deze periode de uitdaging met zichzelf en andere deelnemers aangaan door met de fiets naar het werk te gaan. 

FietsChallenge A12

ViA15 fietschallenge
Beeld: Rijkswaterstaat

Groessen bloeit!

Een kleurige verrassing voor de inwoners van Groessen. Als het weer een beetje meezit, zullen meerdere braakliggende stukken grond binnenkort transformeren tot fleurige bloemenvelden. Het gaat om percelen die in afwachting van een definitieve uitspraak over project ViA15 tijdelijk braak liggen: een veld aan de Vossendel en een stuk grond bij de havezate aan de Rijswijksestraat. Rijkswaterstaat heeft ingestemd met het initiatief van Groessen Bloeit! om deze gronden in te zaaien met kleurrijke bloemmengsels. Binnenkort zal onder meer een rood klaprozen hart met een rand van witte margrieten te zien zijn. Speciaal voor alle zorgkanjers in deze regio. 


Over kanjers gesproken: de vrijwilligers van Groessen Bloeit! kregen bij het inzaaien van de percelen hulp van Thijmen en Niek van Candea College. Zij ondersteunen in het kader van hun maatschappelijke stage lokale initiatieven. 

Benieuwd naar het eindresultaat? Op het moment dat de velden in volle bloei staan, publiceren we foto’s op onze Facebookpagina
 

ViA15 Groessen bloeit
Beeld: ©Erik Willems / Erik Willems

Medegefinancierd door

Het project ViA15 wordt medegefinancierd door het TEN-T-programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijkheid voor de publicatie ligt bij de auteur. De EU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.