Nieuwsbrief ViA15

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert de  doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede. Met de doortrekking van de A15 naar de A12 ontstaat ook een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland.

Update Tracébesluit ViA15 2021

In september 2021 stelde de minister het Tracébesluit ViA15 2021 vast. Dit tracébesluit bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de ViA15-tracébesluiten uit 2017 en 2019. Het was mogelijk om beroep in te stellen tegen deze wijzigingen. Graag praten we u bij.

Update Tracébesluit ViA15 2021

knooppunt Ressen
Beeld: ©William Moore / William Moore

Bijzondere archeologische vondst Groessen

En dat is drie! Na de bijzondere archeologische vondsten bij Bemmel en Angeren stuitten de ViA15-archeologen bij Groessen onlangs opnieuw op een stokoude vindplaats. Zo’n 10.000 jaar geleden heeft op deze plek een groep jagers/verzamelaars geleefd.

De vindplaats ligt ter hoogte van de Achtergaardsestraat in Groessen en is de oudste in het ViA15-tracégebied. De sporen, waaronder vuursteen, pijlpunten en boortjes, dateren uit de vroege middensteentijd, het mesolithicum. Ze duiden erop dat op deze plek een groepje jagers/verzamelaars heeft geleefd, misschien wel een gezin? Mede om die reden vonden de archeologen het leuk om de bewoners van nu de gelegenheid te geven om de vindplaats te bezoeken. Bij hoge uitzondering en in overleg met Rijkswaterstaat werd de vindplaats op 2 oktober even opengesteld voor publiek. Het animo was groot: veel bewoners en andere belangstellenden bezochten de vindplaats voor een wandeling langs de opgravingen mét tekst en uitleg van de archeologen.

In deze video legt René Isarin, geoarcheoloog bij project ViA15, uit wat er precies gevonden is en waarom dat zo bijzonder is.

Inloopochtend archeolologie Groessen
Beeld: ©Rijkswaterstaat / Rijkswaterstaat

Interactieve kaart voorspelt verkeersdrukte op snelweg A12

Met de auto of vrachtwagen de snelweg A12 Arnhem-Duitse grens op? Kijk dan voor u op reis gaat op de interactieve kaart van www.A12SlimReizen.nl. Al een dag van tevoren kunt u er de verwachte drukte op de A12 zien. Daarnaast vindt u er allerlei handige informatie over reizen op en rondom het traject A12 Arnhem – Duitse grens.

Interactieve kaart voorspelt verkeersdrukte op snelweg A12

Kaart A12
Beeld: Rijkswaterstaat

Terugblik inloopbijeenkomst 7Poort Zevenaar

Buisinesspark 7Poort, pal aan de A12, is volop in ontwikkeling. De plannen voor een supermarkt, een hotel en de langverwachte Fashion Outlet zijn inmiddels vergevorderd, de eerste voorbereidingen gestart.

Begin november werden omwonenden en belangstellenden door gemeente en projectontwikkelaar bijgepraat over de plannen en het proces voor 7Poort Zevenaar. De informatievond trok veel belangstellenden: ruim 430 bezoekers kwamen een kijkje nemen. Een prominente plek was er voor de bouw van Fashion Outlet Zevenaar (FOZ). Na meermaals te zijn uitgesteld, lijkt de schop voor het outletcentrum begin 2022 dan eindelijk in de grond te gaan. Daarnaast zijn er concrete plannen voor onder meer een supermarkt, een hotel en, op wat langere termijn, de bouw van woningen op het terrein. Vanwege de toenemende bedrijvigheid op 7Poort voorziet project ViA15 in een aparte afslag 7Poort op de A12.

Impressie Zevenpoort
Beeld: ©Gemeente Zevenaar / Gemeente Zevenaar

Impressies ontwerp ViA15

Net voor de zomervakantie 2021 plaatsten we een aantal impressies van het ontwerp van de ViA15 op onze website. Dit naar aanleiding van een serie informatiesessies, waarin landschapsarchitect Hank van Tilborg (H+N+S Landschapsarchitecten) en ontwerper Toon Maas (Ney en partners) direct omwonenden per deelgebied meenamen langs het tracé. De video’s geven een goede indruk van de vormgeving van de weg. Neem gerust een kijkje!

Aansluiting Zevenaar Oost
Beeld: ©Impressie Ney & Partners / Impressie Ney & Partners

Parkeerplaats Bergh-Zuid open

Eerder dit jaar informeerden  we u over de aanleg van extra parkeerplaatsen bij Bergh-Zuid. Er is veel behoefte aan extra parkeerruimte langs de A12, zeker als de parkeerplekken bij verzorgingsplaats Oudbroeken gaan verdwijnen voor project ViA15. Parkeerplaats Bergh-Zuid is sinds 6 december open. Automobilisten en beroepschauffeurs kunnen hier terecht voor een stop.

Medegefinancierd door

Het project ViA15 wordt medegefinancierd door het TEN-T-programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijkheid voor de publicatie ligt bij de auteur. De EU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.