Nieuwsbrief ViA15

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert de  doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede. Met de doortrekking van de A15 naar de A12 ontstaat ook een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland.

Nog geen uitsluitsel project ViA15

Op 20 januari 2021 deed de Raad van State een tussenuitspraak over project ViA15. Wat betekent dit voor bewoners en weggebruikers? En gaan er nog voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden? We vragen het omgevingsmanager ViA15 Jacqueline te Lindert. 

Nog geen uitsluitsel project ViA15

Nog geen uitsluitsel project ViA15
Beeld: ©William Moore / William Moore

Slim reizen: A12 blijft druk

Je zou denken dat de coronamaatregelen een eind hebben gemaakt aan de verkeersdrukte op de snelweg A12 tussen Westervoort en de Duitse grens. Maar de realiteit is dat het verkeer in 2020 amper is afgenomen, vergeleken met het ‘normale’ jaar 2019. Sterker nog: na de versoepeling van de coronaregels in de zomer was het op de snelweg meteen weer net zo druk als anders!

Slim Reizen: A12 blijft druk

Verkeer Velperboek
Beeld: ©Luuk van der Lee / Luuk van der Lee

Petra Koenders: bewoonster langs het ViA15-tracé in Groessen

Vanuit haar woning in Groessen, kijkt bewoonster Petra zo richting het tracé van project ViA15. Dit heeft uiteraard impact op haar woonbeleving. Rijkswaterstaat en GelreGroen gaan hier zorgvuldig mee om en begrijpen de zorgen en vragen die er leven.
 


‘We komen beiden uit de directe omgeving van Groessen. Dus de plek waar we nu al zo' n 15 jaar wonen was voor ons redelijk bekend. Vrij, maar niet te ver achteraf, dat was onze wens. Uiteindelijk hebben we besloten om hier een compleet nieuwe woning te bouwen.’


Vlak na de bouw van hun huis werd duidelijk dat op termijn de nieuwe A15 gebouwd zou gaan worden. ‘We wisten wel dat er sprake was van de komst van de A15, maar we hadden ook zoiets van “wie dan leeft, wie dan zorgt". Maar toen het eenmaal zo goed als duidelijk was dat het door zou gaan en het tracé duidelijk werd, was dat uiteraard wel even slikken. We zagen de buurvrouw vertrekken, aangezien haar woning strak tegen de weg aan zou komen te liggen en dus gesloopt moest worden. Dat doet wat met je.’

Informeren en betrekken
Rijkswaterstaat en GelreGroen hebben begrip voor deze zorgen en doen er dan ook alles aan om de omgeving zoveel mogelijk te betrekken en informeren. ‘We worden op allerlei manieren geïnformeerd over de voortgang van het project en zijn naar diverse inloopbijeenkomsten geweest. Daar werden we goed meegenomen in de ontwikkelingen en het hoe en waarom van het project.’

Ook heeft Petra een kort lijntje met ‘haar’ omgevingsmanager: Ilse Dibbets. Een van de taken van een omgevingsmanager is om de omgeving zo goed mogelijk mee te nemen en om te kijken hoe de hinder van de werkzaamheden zo beperkt mogelijk kan blijven. ‘Het is fijn om een contactpersoon te hebben binnen het project. En om op deze manier direct te kunnen schakelen. Vooral als je merkt dat er naar je geluisterd wordt. Bijvoorbeeld in het geval van de bouwlamp die pal op mijn slaapkamerraam scheen. Dat is niet prettig. Er is toen direct actie ondernomen en is er gekozen voor grondlicht.‘

liggende foto artikel 3 petra koenders
Beeld: ©petra koenders / petra koenders

Wist u dat...

..het dit jaar exact 250 jaar geleden is dat de kiem werd gelegd voor de oprichting van Rijkswaterstaat? 1771 is namelijk het jaar van het Verdrag van Arnhem. In dit verdrag legden Pruisen en de gewesten Holland en Gelderland een vaste waterafvoerverdeling voor de Rijntakken vast. Om de waterverdeling bij hoogwater te reguleren, werd in 1798 Rijkswaterstaat opgericht. Sinds die tijd zorgen wij ervoor dat bij hoogwater 2/3 van het Rijnwater naar de Waal gaat en 1/3 naar het Pannerdensch Kanaal.

Op de website van project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal vindt u een filmpje over de vaste waterverdeling en het belang van het splitsingspunt voor de Nederlandse waterhuishouding. 

Splitsingspunt Pannerendsche Kop
Beeld: Rijkswaterstaat

Medegefinancierd door

Het project ViA15 wordt medegefinancierd door het TEN-T-programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijkheid voor de publicatie ligt bij de auteur. De EU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.