Nieuwsbrief ViA15

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert deĀ  doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede. Met de doortrekking van de A15 naar de A12 ontstaat ook een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland.

Stand van zaken

In afwachting van een definitieve uitspraak van de Raad van State over project ViA15 worden noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Omgevingsmanager ViA15 Jacqueline te Lindert geeft een update.

Stand van zaken

Verzorgingsplaats
Beeld: ©Your Captain Luchtfotografie / Your Captain Luchtfotografie

Medegefinancierd door

Het project ViA15 wordt medegefinancierd door het TEN-T-programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijkheid voor de publicatie ligt bij de auteur. De EU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.