Nieuwsbrief ViA15

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert de  doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede. Met de doortrekking van de A15 naar de A12 ontstaat ook een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland.

2 juli 2022: Open dag op archeologische vindplaats Angeren

Op zaterdag 2 juli 2022 organiseert Rijkswaterstaat een open dag op de archeologische vindplaats aan het Kampsepad Zuid in Angeren. Op de vindplaats zijn resten uit de steentijd gevonden. De open dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur en biedt leuke en leerzame activiteiten voor jong en oud.

Open dag op archeologische vindplaats Angeren

Archeologische vindplaats Angeren
Beeld: ©Rijkswaterstaat