Nieuwsbrief ViA15

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert deĀ  doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede. Met de doortrekking van de A15 naar de A12 ontstaat ook een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland.

Rijkswaterstaat ontdekt meer dan 6000 jaar oude graven bij Angeren

Als voorbereiding op de toekomstige doortrekking van de snelweg A15 laten we archeologisch onderzoek doen. Ter hoogte van Angeren, gemeente Lingewaard, hebben archeologen menselijke resten gevonden. Zij vermoeden dat het om personen gaat die daar ongeveer 6000 jaar geleden zijn begraven.

Rijkswaterstaat ontdekt meer dan 6000 jaar oude graven bij Angeren

Beeld: ©Rijkswaterstaat

Stand van zaken ViA15

De procedure van de Raad van State over project ViA15 duurt nog langer dan verwacht. Voorlopig blijft het voor alle betrokken partijen onzeker of, wanneer en hoe ze verder kunnen.

Stand van zaken ViA15

Beeld: ©Rijkswaterstaat