Nieuwsbrief ViA15

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert de  doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede. Met de doortrekking van de A15 naar de A12 ontstaat ook een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland.

Stand van zaken

Het is nog niet duidelijk wanneer de Raad van State een definitieve uitspraak doet over project ViA15. Toch zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden, zoals de zittingsdatum bij de Raad van State en de eerste wetenschappelijke publicatie naar aanleiding van de archeologische opgravingen in het tracégebied. Omgevingsmanager ViA15 Jacqueline te Lindert geeft een update.

Stand van zaken project ViA15

Verkeer op A15
Beeld: ©William Moore / William Moore

Vertraging ViA15-uitspraak: wat betekent dit voor gemeenten en inwoners?

Gaat project ViA15 door of niet? De definitieve uitspraak van de Raad van State duurt langer dan verwacht. Wat betekent deze vertraging voor gemeenten en haar inwoners in het tracégebied? We vroegen het aan Toon Albers, wethouder van gemeente Zevenaar en Huub Hieltjes, burgemeester van gemeente Duiven.

Vertraging ViA15-uitspraak: wat betekent dit voor gemeenten en inwoners?

A12 aansluiting Duiven
Beeld: ©Your Captain Luchtfotografie / Your Captain Luchtfotografie

Wist je dat…

… veel diersoorten in het tracégebied het dit jaar goed doen? We monitorden verschillende diersoorten, zoals vleermuizen, steenmarters, gierzwaluwen, uilen en huismussen. Zo zijn er van de gierzwaluwen meer broedparen en jongen waargenomen dan vorig jaar. Met de uilen en huismussen gaat het iets minder goed. Hiervan zijn dit jaar minder broedparen gezien. De droogte heeft hier vermoedelijk een rol gespeeld. In januari 2023 monitoren we opnieuw.

… Rijkswaterstaat werkzaamheden uitvoert aan het Pannerdensch Kanaal om de hoogwaterveiligheid te verbeteren? Samen met aannemer Ploegam verlaagt Rijkswaterstaat 35 kribben en 5 oevers. Hiermee stroomt het rivierwater bij hoge waterstanden beter door en kunnen 2 miljoen mensen in het rivierengebied veilig blijven wonen, leven en werken. 
 

Medegefinancierd door

Het project ViA15 wordt medegefinancierd door het TEN-T-programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijkheid voor de publicatie ligt bij de auteur. De EU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.