Nieuwsbrief ViA15

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert de doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede. Met de doortrekking van de A15 naar de A12 ontstaat ook een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland.

Tussenuitspraak Tracébesluit ViA15

De Raad van State heeft vandaag, woensdag 5 april, een tussenuitspraak gedaan over de beroepen tegen het Tracébesluit ViA15. De tussenuitspraak gaat over de manier waarop we om zijn gegaan met stikstof. In een latere uitspraak zal de Raad van State oordelen over de overgebleven bezwaren ten aanzien van de ecologische beoordeling en extern salderen en wordt duidelijk of het project ViA15 door kan gaan. Wanneer deze uitspraak verwacht wordt is op dit moment niet duidelijk.

Lees de uitspraak op de site van de Raad van State via de link hieronder. Daar is ook een videotoelichting te zien van de staatsraad Rosa Uylenburg.

Tussenuitspraak Tracébesluit ViA15

Raad van State
Beeld: ©Edo Dijkgraaf / Edo Dijkgraaf

Medegefinancierd door

Het project ViA15 wordt medegefinancierd door het TEN-T-programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijkheid voor de publicatie ligt bij de auteur. De EU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.