Nieuwsbrief ViA15

In project ViA15 willen Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert de doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede. Met de doortrekking van de A15 naar de A12 ontstaat ook een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. 

6 juni: Tweede webinar archeologische vondsten ViA15

Rijkswaterstaat organiseert op dinsdagavond 6 juni het tweede online webinar over de archeologische vondsten, die de afgelopen jaren in het tracé van de ViA15 zijn gedaan in De Liemers en de Betuwe. René Isarin, archeoloog bij Rijkswaterstaat, laat de ViA15 vindplaatsen zien die tot nu wat minder aandacht hebben gekregen. Het webinar begint om 19.00 uur en is gratis live te volgen via de website https://via15.ids-live.nl/ . Vooraf aanmelden is niet nodig. 

In maart vond het eerste webinar plaats met aandacht voor het Romeinse grafveld van Bemmel, de twee unieke steentijdvindplaatsen van Angeren en de laat-prehistorische nederzetting bij Kollenburg In het tweede en laatste webinar op 6 juni belicht Isarin de vondsten uit de Tweede Wereldoorlog, de historische erven van Groessen en de oudste opgegraven vindplaats: een kampement van een groep jagers-verzamelaars die 12.000 jaar geleden kampeerden op een klein rivierduintje langs de bedding van de rivier. Verder belicht hij het ViA15-onderzoek in het licht van de stand van kennis en wetenschap. Als laatste geeft Isarin – mede door kijkersvragen bij het eerste webinar - een doorkijkje naar wat het publiek in de nabije toekomst van de ViA15-archeologie terug kan zien.

Terugkijken en meer informatie
Het eerste webinar over ViA15-archeologie is terug te kijken op www.via15.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over het project.

Verlegde watergang Park Lingezegen
Beeld: Rijkswaterstaat

Medegefinancierd door

Het project ViA15 wordt medegefinancierd door het TEN-T-programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijkheid voor de publicatie ligt bij de auteur. De EU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.