Nieuwsbrief ViA 15

In project ViA15 willen Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert de doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede. Met de doortrekking van de A15 naar de A12 ontstaat ook een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. 

Uitspraak Tracébesluit verwacht in 2024

De Raad van State heeft bekendgemaakt dat de uitspraak over de laatste beroepen tegen het Tracébesluit ViA15 zo snel als mogelijk volgt in het eerste kwartaal van 2024.

Meer informatie

Luchtfoto van knooppunt Ressen, in oostelijke kijkrichting. Vanaf hier wil Rijkswaterstaat de A15 doortrekken.
Beeld: ©Rijkswaterstaat