Beeld: ©Rijkswaterstaat

Bereikbaar Ameland

Door natuurlijke processen slibt de vaargeul tussen Ameland en Holwert dicht. Voor iedere passagier die naar Ameland reist, baggeren we 3 aanhangwagens vol zand en slib. Dit intensieve baggeren verstoort de natuur en is erg duur. Ook heeft de veerboot regelmatig vertraging. We verwachten dat het dichtslibben van de vaargeul doorgaat. Daarom doen we onderzoek naar een betrouwbare en duurzame oplossing voor de bereikbaarheid van Ameland na 2030. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het onderzoek.

"Ameland, natuurlijk verbonden"

Van dertien naar zes oplossingen

Tijdens informatiebijeenkomsten op Ameland en in Ferwert in september presenteerden we dertien mogelijke oplossingen. Van deze dertien zijn er nu nog zes in beeld. Drie oplossingen bij Holwert en drie oplossingen bij Ferwert. We maakten deze selectie op basis van de uitkomsten van de eerder uitgevoerde onderzoeken. Zo is het verplaatsen van de haven op Ameland naar Hollum of de Ballumerbocht afgevallen.

Beeld: ©Rijkswaterstaat

Oplossingen verder uitgewerkt

Deze zes oplossingen werkten we in de afgelopen maanden verder uit tot een schetsontwerp. Hoe moet de toegangsweg naar een nieuwe haven straks lopen en hoe komt het havenhoofd eruit te zien? En hoe lang moet een nieuwe dam worden? Met een schetsontwerp is inzichtelijk gemaakt hoe dit er mogelijk uit kan komen te zien.

Op basis van de schetsen kunnen we een inschatting maken hoeveel bouwmateriaal en ruimte er nodig is en wat een oplossing ongeveer kost. De schetsontwerpen hebben we in meerdere werksessies met de partners in de regio, experts en belangengroepen besproken. De uitkomsten van deze werksessies nemen we mee in het vervolg van het onderzoek.

Beeld: ©Rijkswaterstaat

Het beoordelen van de oplossingen

De komende maanden beoordelen we de zes oplossingen aan de hand van verschillende criteria. Hoe goed scoort een oplossingen bijvoorbeeld op betrouwbaarheid, duurzaamheid en kosten? Op basis van deze beoordeling geven we een advies aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de oplossingen.

Beeld: ©Rijkswaterstaat

Informatiebijeenkomsten zomer 2023

Aankomende zomer organiseren we weer informatiebijeenkomsten over het onderzoek. Tijdens deze informatiebijeenkomsten presenteren we de schetsontwerpen en de uitkomsten van de beoordeling. Hierover gaan we graag met u in gesprek.

Heeft u vragen? Kom naar ons inloopspreekuur!

Heeft u in de tussentijd vragen over het onderzoek, kom dan langs tijdens één van de inloopspreekuren die we organiseren op Ameland en aan de vaste wal. Aanmelden hiervoor kan via vba2030@rws.nl. Let op: Aanmelden voor één van de spreekuren is verplicht, zo kunnen we garanderen dat we iedereen goed te woord kunnen staan. Geef bij uw aanmelding uw locatie, uw voorkeurstijd en het aantal personen door. Na uw aanmelding ontvangt u van ons een tijdstip waarop u langs kunt komen.
 

Ameland
woensdag 29 maart tussen 9.30 en 16.00 uur
VVV-kantoor, Bureweg 2 in Nes

Holwert
donderdag 13 april tussen 13.00 en 16.00 uur
Multifunctioneel Centrum (MFC) De Ynset, De Morgenzon 7 

Ferwert
maandag 17 april tussen 13.00 en 16.00 uur

Meitinkhûs, Hoofdstraat 24

Beeld: ©Rijkswaterstaat

Wat is het eindresultaat?

Het eindresultaat van het onderzoek is een advies aan het ministerie van IenW. Het advies gaat over een verdere aanpak van het probleem. We streven ernaar het onderzoek in het najaar van 2023 af te ronden. 

Over het Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030

De minister heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven om twee oplossingsrichtingen voor de bereikbaarheid van Ameland te onderzoeken:

Het verbeteren van het bestaande vervoerssysteem

We kijken bijvoorbeeld naar het aanpassen van de afmetingen van de vaargeul, het varen van een andere dienstregeling en het varen met andere schepen.

Het verplaatsen van de haven van Holwert naar Ferwert

We doen onderzoek naar het verplaatsen van de haven van Holwert naar Ferwert. Ter hoogte van Ferwert zijn de geulen van nature breder en dieper. Dit kan een meer betrouwbare dienstregeling opleveren. Maar ook minder baggeren.

Dit doen we samen met de omgeving: gemeente Ameland, gemeente Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, inwoners, belangenorganisaties en experts.

Voor meer informatie over het Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030: kijk op onze website.