Beeld: ©Rijkswaterstaat

Bereikbaar Ameland

Door natuurlijke processen slibt de vaargeul tussen Ameland en Holwerd dicht. Voor iedere passagier die naar Ameland reist, baggeren we 3 aanhangwagens vol zand en slib. Dit intensieve baggeren verstoort de natuur en is erg duur. Ook heeft de veerboot regelmatig vertraging. We verwachten dat het dichtslibben van de vaargeul doorgaat. Daarom doen we onderzoek naar een betrouwbare en duurzame oplossing voor de bereikbaarheid van Ameland na 2030.

Via de nieuwsbrief ‘Bereikbaarheid Ameland’ houden we u op de hoogte van het onderzoek en de huidige werkzaamheden om Ameland bereikbaar te houden. Meer informatie vindt u op Waddenzee: verbetering verbinding Ameland | Rijkswaterstaat

Afzender
Rijkswaterstaat
Frequentie
4 keer per jaar

2 edities

  1. Bereikbaar Ameland

    Door natuurlijke processen slibt de vaargeul tussen Ameland en Holwert dicht. Voor iedere passagier die naar Ameland reist, ...

    Bereikbaar Ameland

  2. Bereikbaar Ameland

    Door natuurlijke processen slibt de vaargeul tussen Ameland en Holwert dicht. Voor iedere passagier die naar Ameland reist, ...

    Bereikbaar Ameland