Mensen op de oever met logo Bereikbaar Zeeland

Nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland

Rijkswaterstaat investeert de komende jaren fors in het onderhoud aan een groot aantal bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in Zeeland. Via deze nieuwsbrief  houden we u op de hoogte. 

Grote onderhoudsopgave in kaart

Tot circa 2030 vernieuwen, verjongen en verduurzamen we de infrastructuur in Zeeland. Een flinke opgave die we nu letterlijk voor u in kaart hebben gebracht. Zo ziet u in één oogopslag wat we wanneer doen op welke locatie. Verder vertellen we graag hoe wij onze planningen maken, hoe we de hinder zo veel mogelijk beperken en welke mijlpalen we tot nu toe hebben bereikt.

Lees het artikel

De aannemer kijkt toe op het werk bij de Krammersluizen

Handen ineen voor herkwerk Oosterscheldekering

Het hekwerk van de Oosterscheldekering is na 35 jaar toe aan vervanging. Op een iconisch bouwwerk van dit formaat doe je dat natuurlijk niet zomaar. We plaatsten deze zomer een proefstuk van 45 m en evalueren dat met alle betrokkenen voordat we het toepassen over de gehele kering. Dat maakt het misschien wel de best doordachte leuning van Zeeland.

Lees het artikel

Twee medewerkers praten bij het nieuwe hekwerk.

Oog voor mossel- en oesterkwekers bij baggeren Zandkreekgeul

Door 125.000 m³ zand en slib te baggeren, brengen we de Zandkreekgeul weer op diepte. Dit doen we op verzoek van de scheepvaart, maar het raakt ook mossel- en oesterkwekers. Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, gingen we al in een vroeg stadium met de Nederlandse Oestervereniging en PO Mossel in gesprek.

Lees het artikel

Luchtfoto van de Zandkreekgeul

Colofon

Meer weten over dit project?
Kijk voor meer informatie op de projectpagina Samen werken aan een bereikbaar Zeeland voor een overzicht van alle projecten en de voorlopige planning.

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
Op weekdagen van 07.00 tot 20.00 uur. Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Aanmelden nieuwsbrief
Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen? Aanmelden kan via Nieuwsbrieven Rijkswaterstaat.