Mensen op de oever met logo Bereikbaar Zeeland

Bereikbaar Zeeland

Rijkswaterstaat investeert de komende jaren fors in het onderhoud aan een groot aantal bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in Zeeland. Het merendeel van deze objecten dateert uit de jaren 60, 70 en 80 en is aan renovatie of vervanging toe.

Via de nieuwsbrief ‘Bereikbaar Zeeland’ houden we u op de hoogte van de werkzaamheden, leggen we uit waarom we de vele werken uitvoeren en lichten we toe wat dit betekent voor de scheepvaart en weggebruikers. U ontvangt via deze nieuwsbrief ook automatisch het online magazine 'Bereikbaar Zeeland'. Meer informatie over dit project vindt u op de projectpagina van Rijkswaterstaat.

Frequentie
4 keer per jaar

6 edities