Mensen op de oever met logo Bereikbaar Zeeland

Nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland

Rijkswaterstaat investeert de komende jaren fors in het onderhoud aan een groot aantal bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in Zeeland. Via deze nieuwsbrief  houden we u op de hoogte. 

Lees de nieuwste editie van ons online magazine

Het magazine Bereikbaar Zeeland staat weer voor u klaar. Met het laatste nieuws, onze terugblik op het werk dat is verzet en een kijkje vooruit naar wat er op de planning staat. In deze nieuwsbrief lichten we enkele artikelen voor u uit. 

Bekijk de maart-editie van het online magazine

Steigers en geleidewerken worden gerenoveerd

We renoveren de steigers en geleidewerken in maar liefst 10 Zeeuwse voorhavens. We controleren en conserveren de constructies, vervangen onderdelen door duurzamer materiaal en verlengen de levensduur zo met ten minste 25 jaar. De uitvoering van het werk is erop gericht om hinder zoveel mogelijk te beperken.

Lees het hele artikel over de renovatie van de voorhavens

Onderhoud én natuurherstel: zandplaten ophogen met baggerslib

We  slaan de handen ineen met Natuurmonumenten om de bijzondere getijdennatuur in de Oosterschelde te herstellen. De slikken en zandplaten in het Verdronken Land van Zuid-Beveland verdwijnen door zandhonger langzaam onder water. Door ze op te hogen met baggerslib uit de Zandkreekgeul, blijft dit belangrijke voedselgebied voor vogels behouden.

Lees het hele artikel over de samenwerking met Natuurmonumenten

Werk in voorbereiding: een kijkje achter de schermen

De grote renovatie van tientallen objecten in Zeeland omvat meer dan alleen de zichtbare werkzaamheden. We laten u graag zien wat er in de voorbereiding zoal moet gebeuren, voordat we veilig en voortvarend aan de slag kunnen op locatie. In het magazine geven we een inkijkje in de stappen die genomen moeten worden, voordat de schop in de grond gaat bij de renovatie van 5 sluizen.

Lees het hele artikel over werk in voorbereiding

Colofon

Meer weten over dit project?
Kijk voor meer informatie op de projectpagina Samen werken aan een bereikbaar Zeeland voor een overzicht van alle projecten en de voorlopige planning.

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
Op weekdagen van 07.00 tot 20.00 uur. Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Aanmelden nieuwsbrief
Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen? Aanmelden kan via Nieuwsbrieven Rijkswaterstaat.