Mensen op de oever met logo Bereikbaar Zeeland

Nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland

Rijkswaterstaat werkt aan het onderhoud van bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in Zeeland. Veel van deze objecten zijn gebouwd in de jaren 60, 70 en 80 en een groot deel is aan renovatie of vervanging toe. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte. 

Bekijk de nieuwste editie van ons online magazine

Het magazine Bereikbaar Zeeland staat weer voor u klaar. Met het laatste nieuws, onze terugblik op het werk dat is verzet en een kijkje vooruit naar wat er op de planning staat. In deze nieuwsbrief lichten we enkele artikelen voor u uit.

Bekijk de februari-editie van het online magazine

Drukte bij het Krammersluizencomplex

De Krammersluizen zijn na zo'n 30 jaar trouwe dienst toe aan een ingrijpende vernieuwing. Voorafgaand aan deze grootschalige renovatie wordt al veel onderhoudswerk uitgevoerd om de sluizen beschikbaar te houden. Zo ook in het afgelopen kwartaal, en het eerste kwartaal van 2022. Hierbij proberen we hinder zoveel mogelijk te beperken, maar soms zal die onvermijdelijk zijn. 

Lees het hele artikel over het Krammersluizencomplex

Slimme oplossingen beperken hinder bij bruggen Sas van Gent en Sluiskil

De draaibruggen over het Kanaal Gent-Terneuzen bij Sas van Gent en Sluiskil worden momenteel gemoderniseerd en klaargemaakt voor bediening op afstand. Dit houdt de havens van Gent en Terneuzen ook in de toekomst goed bereikbaar en minimaliseert de kans op storingen. ‘De hinder die met de werkzaamheden gepaard gaat, hebben we flink beperkt door ons werk zo efficiënt mogelijk te plannen. Voor álle gebruikers: over weg, water en spoor’, aldus Annemieke van Woercom, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. 

Lees het hele artikel over de draaibruggen

‘We hebben hetzelfde belang: scheepvaart moet doorgaan’

Tijdens onderhoud beperkt Rijkswaterstaat hinder voor de scheepvaart zoveel als mogelijk.  Soms is dat echter onvermijdelijk. Wat kan Rijkswaterstaat dan doen om schippers tegemoet te komen? Carolina van Nieuwkerk, relatiemanager bij Rijkswaterstaat, heeft hierover regelmatig overleg met Marjolein de Voogd, regiocoördinator in Zeeland bij BLN-Schuttevaer. Ook voor deze editie van Bereikbaar Zeeland gaan Carolina en Marjolein met elkaar in gesprek. 

Lees het hele gesprek tussen Carolina en Marjolein 

Groot onderhoud aan ruim 1000 schuifaanslagen

De Oosterscheldekering is het grootste en beroemdste Deltawerk. De 9 kilometer lange stormvloedkering sluit de Oosterschelde af bij dreigend hoogwater. Om ervoor te zorgen dat de kering goed zijn werk blijft doen, starten we binnenkort met het onderhoud van de schuifaanslagen. 

Lees het hele artikel over de Oosterscheldekering

Colofon

Meer weten over dit project?
Kijk voor meer informatie op de projectpagina Samen werken aan een bereikbaar Zeeland voor een overzicht van alle projecten en de voorlopige planning.

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
Op weekdagen van 07.00 tot 20.00 uur. Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Aanmelden nieuwsbrief
Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen? Aanmelden kan via Nieuwsbrieven Rijkswaterstaat.