Luchtfoto van de Ring Utrecht met het kantoor van Rijkswaterstaat op de achtergrond

Nieuwsbrief A27/A12 Ring Utrecht

In deze nieuwsbrief leest u over actuele ontwikkelingen in het project A27/A12 Ring Utrecht.

Stand van zaken in het kort

De Raad van State heeft op 17 juli 2019 geoordeeld dat het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht niet in stand kan blijven. Dit nadat uit een uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 bleek dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt kan worden als onderbouwing voor vergunningverlening. Inmiddels heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangegeven dat het streven is om in 2020 een nieuw tracébesluit vast te stellen voor de Ring Utrecht.

Stikstofruimte

In november heeft het kabinet besloten om de maximumsnelheid op autosnelwegen te verlagen en zo op korte termijn stikstofuitstoot te verminderen. Minister Schouten heeft samen met ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven de Tweede Kamer in een brief (13 november) geïnformeerd over deze maatregel. De stikstofruimte moet ervoor zorgen dat bouw- en infraprojecten weer door kunnen gaan. De aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht is een voorbeeld van zo’n project. De stikstofruimte die in 2020 vrij zou moeten komen, moet worden verdeeld via een zogeheten stikstofbank. De wetgeving die dit moet regelen, is inmiddels goedgekeurd door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer.

Nieuw tracébesluit

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer (21 november) de plannen voor de Ring Utrecht als volgt verwoord:

'Voor de Ring Utrecht wordt een nieuw tracébesluit (TB) opgesteld. Hierbij zal een beoordeling van de effecten van stikstof worden opgenomen. Dit project is één van de zeven projecten aangewezen door het kabinet die gebruik kunnen maken van de snelheidsverlaging om te voldoen aan de stikstofnormen. Het streven is om het tracébesluit voor dit project in 2020 vast te stellen. Daarnaast wordt uitgegaan van de bestaande afspraken met extra bovenwettelijke inpassingsmaatregelen. Een voortvarende aanpak van de knelpunten op de Ring Utrecht is noodzakelijk voor de bereikbaarheid van Nederland. De verbetering van de bereikbaarheid in de regio loopt door de latere aanpak van de Ring Utrecht vertraging op. Daarom is afgesproken om een aanvullend bedrag van € 10 miljoen vrij te maken door Rijk en regio (50/50) voor de uitvoering van een extra pakket mobiliteitsmaatregelen.'

Vervolg

De komende periode werken we de planning richting het nieuw vast te stellen tracébesluit nader uit. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat.

Heeft u vragen?
Stel ze via ring.utrecht@rws.nl. U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 20.00 uur, en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Aanmelden nieuwsbrief
Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen? Aanmelden kan via Nieuwsbrieven Rijkswaterstaat.