Luchtfoto van de Ring Utrecht met het kantoor van Rijkswaterstaat op de achtergrond

Nieuwsbrief A27/A12 Ring Utrecht

In deze nieuwsbrief leest u over actuele ontwikkelingen in het project A27/A12 Ring Utrecht.

Tracébesluit ter inzage

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 17 november 2020 het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht vastgesteld. Het nieuwe tracébesluit en alle bijbehorende documenten liggen vanaf 2 december ter inzage. U kunt de stukken tot en met woensdag 13 januari 2021 digitaal bekijken op het Platform Participatie en de projectwebsite. Ook is het gedurende deze periode mogelijk de documenten in te zien op de volgende locaties:

  • Gemeente De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173, De Bilt
  • Gemeente Houten, Onderdoor 25, Houten
  • Gemeente Bunnik, Singelpark 1, Odijk
  • Gemeente Nieuwegein, Stadsplein 1, Nieuwegein
  • Gemeente Utrecht, Stadsplateau 1, Utrecht
  • Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht
  • Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, Utrecht

LET OP: In verband met de kerstvakantie en de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID­19 kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of dat u een afspraak moet maken als u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.

Beroepsprocedure

Belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend, kunnen van donderdag 3 december 2020 tot en met woensdag 13 januari 2021 beroep instellen tegen het tracébesluit. Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze op het ontwerptracébesluit naar voren hebben gebracht. Belanghebbenden die eerder een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend, ontvangen een brief met het geactualiseerde antwoord op hun zienswijze. Alle informatie over de beroepsprocedure vindt u op de website van het Platform Participatie.

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u gratis contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002 of per e-mail via 08008002@rws.nl. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon 070 – 456 89 99.

Tracébesluit 2020

Het nieuwe tracébesluit verschilt op een aantal punten van het ontwerptracébesluit. Zo is een zogeheten passende beoordeling opgesteld voor de effecten van stikstof op Natura 2000, op basis waarvan mitigerende en compenserende maatregelen in het besluit zijn opgenomen. Daarnaast zijn de verkeerskundige gegevens geactualiseerd. U las hierover meer in onze nieuwsbrief van 17 november 2020. Een volledige beschrijving van alle wijzigingen tussen ontwerptracébesluit en tracébesluit is te vinden in de Nota van Wijziging 2020

Hoe het project eruit komt te zien, kunt u bekijken via de digitale projectkaart op onze projectwebsite. Deze bevat visualisaties van de situatie nu en straks. Op de digitale projectkaart vindt u daarnaast een module waarin alle geluidmaatregelen en de effecten ervan zichtbaar zijn. Meer informatie over het project vindt u in de factsheet A27/A12 Ring Utrecht en op onze projectwebsite. Op de website kunt u ook het tracébesluit en alle bijbehorende documenten terugvinden. 

Visualisatie van de aangepaste Ring Utrecht bij Lunetten

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat.

Heeft u vragen?
Stel ze via ring.utrecht@rws.nl. U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 20.00 uur, en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Aanmelden nieuwsbrief
Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen? Aanmelden kan via Nieuwsbrieven Rijkswaterstaat.