Nieuwsbrief aanpak Twentekanalen

We werken aan een veilige en vlotte verbinding via de Twentekanalen. Met aandacht voor de natuur. En we zijn weer een paar stappen dichter bij de realisatie van de verruiming van de kanalen. Zo hebben duikers ‘verdachte’ plekken onderzocht op eventueel aanwezig onontplofte explosieven. Ook is er hard gewerkt in de proefvakken en zijn we bezig met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Want de verruiming gaat verder dan alleen het verdiepen. U leest het in deze nieuwsbrief. 

Natuurvriendelijke inrichting bij de Twentekanalen

De verruiming van de Twentekanalen is een ideaal moment om de natuur extra aandacht te geven. De inrichting van het kanaal heeft namelijk invloed op planten en dieren in de omgeving. Sergé Bogaerts, adviseur ecologie bij Rijkswaterstaat, was betrokken bij het onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe inrichting op de planten en dieren. Hij vertelt over natuurvriendelijke oevers en de andere natuurvriendelijke aanpassingen bij de Twentekanalen.

Lees meer

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Op zoek naar explosieven 

Duikers onderzochten op het traject waar we straks gaan baggeren driehonderd verdachte locaties waar mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog zouden liggen. In de vorige nieuwsbrief spraken we met adviseur Ontplofbare Oorlogsresten Remco Derksen (Rijkswaterstaat) over het opsporen van explosieven in de Twentekanalen. En zoals toen aangekondigd, is onze verslaggeefster Marijn van ‘Het Twentekanaal’ een dagje met de duikers mee op pad geweest. Hoe dat precies ging en of ze explosieven hebben gevonden? Dat ziet u in de vlog die we maakten.
 

Winnaar verhalenactie over het Twentekanaal bekend!

In onze 1e video over de verruiming van het Twentekanaal riepen we op om mooie verhalen over het Twentekanaal te delen. En dat werd gedaan. Uit een tiental leuke, aangrijpende en mooie verhalen hebben we 1 winnaar geselecteerd. Het verhaal van Corine Haverslag uit Goor. Zij wint een leuke rondtocht over de Twentekanalen.

Lees meer

historische foto twentekanaal

Online informatiebijeenkomst

Op 13 juli jl. hielden we onze eerste online informatiebijeenkomst over de werkzaamheden op en rondom de Twentekanalen. Had u geen tijd om deze bijeenkomst bij te wonen maar wilt u toch alles weten? Geen zorgen; we hebben de webinar opgenomen en deze is online terug te zien op onze Facebookpagina. Heeft u na het zien van de informatiebijeenkomst nieuwe vragen of bent u geïnteresseerd in het verloop en de status van de werkzaamheden? Houd dan de nieuwsbrief en onze Facebookpagina in de gaten. Want de tweede informatiebijeenkomst waarin we een update geven en al uw vragen beantwoorden komt eraan!
 

Uitkomsten ervaring proefvakken

De afgelopen weken werkten we in de proefvakken in het kanaal. Daar onderzochten we hoe we de werkzaamheden in het kanaal zo goed en zo veilig mogelijk uit kunnen voeren. Dit heeft ons veel nieuwe en zinvolle informatie opgeleverd. Bijvoorbeeld over het plaatsen van de damwanden en de werking van het zand-bentoniet mengsel op de kanaalbodem. Op dit moment verwerken we deze informatie en schrijven we onze conclusies. De ervaringen bespreken we in de volgende nieuwsbrief.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. Meer informatie vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Volg het Twentekanaal op Facebook en Youtube
www.facebook.com/twentekanalen
Het Twentekanaal - YouTube

Heeft u vragen?
U kunt gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 20.00 uur, en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Aanmelden nieuwsbrief
Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen? Aanmelden kan via Nieuwsbrieven Rijkswaterstaat.