Nieuwsbrief verbreding N35 Nijverdal-Wierden

De drukke N35 tussen Nijverdal en Wierden verbindt de belangrijke economische regio’s Zwolle/Kampen en Twente. Voor een betere doorstroming passen we de weg aan tot een autoweg met gescheiden rijbanen en 2x2 rijstroken. Ook creëren we een veiligere verkeerssituatie.

Uitspraak Raad van State project verbreding N35 Nijverdal-Wierden

De Raad van State heeft op 30 december 2020 geoordeeld dat het Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden niet in stand kan blijven.

Dit is het directe gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarin is aangegeven dat het programma niet meer gebruikt kan worden als basis om toestemming te geven voor activiteiten die stikstof uitstoten en effect hebben op instandhoudingsdoelstellingen van beschermde Natura 2000-gebieden.

Omdat het PAS ook ten grondslag lag aan het Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden, kon dit volgens de Raad van State niet in stand blijven. Alle overige ingediende beroepen heeft de hoogste rechter ongegrond verklaard.

U zult begrijpen dat wij vanuit het project nu nog niet kunnen zeggen wat de concrete gevolgen zijn van deze uitspraak. Zodra er meer bekend is laten we u dat weten.

Intussen gaan we aan de slag met de voorbereidingen van een nieuw Tracébesluit. Ten aanzien van stikstof werd al gewerkt aan het treffen van aanvullende maatregelen.

De volledige uitspraak is te lezen op de website van de Raad van State.

Luchtfoto Nijverdal Wierden
Beeld: Rijkswaterstaat