N35 Nijverdal-Wierden

De drukke N35 tussen Nijverdal en Wierden verbindt de belangrijke economische regio’s Zwolle/Kampen en Twente. Voor een betere doorstroming passen we de weg aan tot een autoweg met gescheiden rijbanen en 2x2 rijstroken. Ook verminderen we het aantal oversteken en vervangen deze voor een deel door ongelijkvloerse kruisingen. Zo creëren we een veiligere verkeerssituatie.

Afzender
Rijkswaterstaat
Frequentie
2-3 x per jaar

2 edities

  1. Nog geen nieuw besluit verbreding N35 tussen Nijverdal en Wierden

    Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan bij de beoordeling van het Tracébesluit (TB) van het ...

    N35 Nijverdal-Wierden

  2. Nieuwsbrief verbreding N35 Nijverdal-Wierden

    nieuws over project N35 Wierden Nijverdal

    N35 Nijverdal-Wierden | speciale editie | december 2020