Nog geen nieuw besluit verbreding N35 tussen Nijverdal en Wierden

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan bij de beoordeling van het Tracébesluit (TB) van het project ViA15 ten zuiden van Arnhem. Hierbij heeft de rechter de minister opgedragen om de manier waarop de stikstofdeposities worden berekend beter te onderbouwen. Wat betekent dit voor de planning van de verbreding van de N35 tussen Wierden en Nijverdal? We vragen het omgevingsmanager Aart van Beuzekom. 

Omgevingsmanager Aart van Beuzekom aan het woord

Aart van Beuzekom: ‘Zoals u van ons vernomen hebt in de vorige nieuwsbrief heeft de Raad van State op 30 december 2020 geoordeeld dat het Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden uit 2018 niet in stand kan blijven. Er moet opnieuw een Tracébesluit worden genomen. 

‘Ook de tussenuitspraak van de Raad van State over het project ViA15 heeft gevolgen voor ons project. De rechter heeft de minister opgedragen om de manier waarop de stikstofdeposities worden berekend beter te onderbouwen. Die onderbouwing wordt gebruikt bij alle aanlegprojecten met effecten voor het verkeer. Bij tracébesluiten moet gewacht worden op deze nadere onderbouwing. Hierdoor lopen verschillende projecten (extra) vertraging op. De verbreding van de N35 tussen Wierden en Nijverdal is er een van.’
 

Voorbereidingen en vervolg

Er wordt op dit moment samen met onder andere het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), de provincies en het RIVM gewerkt aan een nadere onderbouwing van de stikstofdeposities voor infraprojecten. Dat betekent dat er voor het N35 project op dit moment geen concrete planning kan worden afgegeven. Hiervoor zijn er op dit moment te veel onzekerheden. Van Beuzekom: ‘Dat is vervelend voor ons als projectteam, maar vooral ook voor de omgeving. In onze contacten merken we dat men graag wil weten wanneer we verder gaan.’

Het ontwerp van de plannen wordt ten opzichte van 2018 niet gewijzigd, de uitspraak van de Raad van State van 30 december 2020 geeft hiertoe geen aanleiding. Van Beuzekom: ‘In afwachting van de wijze waarop de onderbouwing voor stikstofdeposities gegeven moet worden, werkt het projectteam vol energie op andere onderdelen verder aan de voorbereidingen van het nieuwe Tracébesluit. 

‘Zodra er meer duidelijk is over de voortgang van ons project, zullen we u hier meteen van op de hoogte stellen.’
 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met: N35.Nijverdal-Wierden@rws.nl.