Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Maatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW) Zuid-Holland

In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) werkt Rijkswaterstaat aan natuurlijke en schone wateren in Nederland. Rijkswaterstaat herstelt het leefgebied voor flora en fauna. In deze nieuwsbrief leest u meer over de werkzaamheden voor de KRW in Zuid-Holland.

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Hoofdrol voor de natuur van eb en vloed

Het Eiland van Brienenoord in de Nieuwe Maas is al een prachtig natuurgebied, maar het wordt op korte termijn nog mooier. In samenwerking met onder andere Rijkswaterstaat realiseert de gemeente Rotterdam er een van in totaal 4 getijdenparken, met plek voor bijzondere planten, vissen en vogels. De verwachting is dat de ontwikkeling van dit rivierlandschap begin 2020 een aanvang neemt.

Hoofdrol voor de natuur van eb en vloed

Nassauhaven: natuurvriendelijke oever in de stad Rotterdam

Met een natuurvriendelijke oever in de Nassauhaven draagt de gemeente Rotterdam bij aan vergroening van de binnenstad en van de rivierdelta. Projectmanager Merel Beerthuizen: ‘De stedelijke omgeving zorgt voor extra uitdagingen.’ Net als een aantal andere havens in de binnenstad van Rotterdam had ook de Nassauhaven zijn functie verloren. Op zoek naar een nieuwe bestemming richtte de gemeente zich op vergroening van de stad. Dat bleek mooi aan te sluiten bij de ambities van diverse andere partijen, zoals onder andere de provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat.

Nassauhaven natuurvriendelijke oever in de stad Rotterdam

Polder Stededijk: bevers, vossen en oude wateringangen

Precies 2 jaar geleden werd de herinrichting van polder Stededijk nabij Dordrecht officieel opgeleverd, als onderdeel van de uitvoering Kaderrichtlijn Water. Het doel was om een zoetwatergetijdengebied te creëren, bestaande uit kreken, slikplaten, wilgenvloedbos en biezen- en rietzones met mogelijkheden voor wandelrecreatie. ‘De strakke aanleglijnen zien we al vervagen.’

Polder Stededijk; bevers, vossen en oude wateringangen

Zwemmen in rivieren en kanalen

In de zomer zoeken veel mensen verkoeling en ontspanning in de grote rivieren en kanalen. Dit kan gevaarlijk zijn. Ondanks een zwemverbod in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens, zijn er jaarlijks gewonden en doden te betreuren. Daarom wijst Rijkswaterstaat op de risico’s.

Zwemmen in rivieren en kanalen

Colofon

Meer weten

U kunt gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002

Maandag t/m vrijdag: 07.00-20.00 uur.  Zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00-18.30 uur

Dit is een uitgave van

Rijkswaterstaat

Aanmelden nieuwsbrief
Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen? Aanmelden kan via Nieuwsbrieven Rijkswaterstaat.