Maatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW) Zuid-Holland

De Kaderrichtlijn Water moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. Ook in Zuid-Holland.

Afzender
Rijkswaterstaat
Frequentie
4x per jaar

1 editie