Nieuwsbrief Maatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW) Zuid-Holland

In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) werkt Rijkswaterstaat aan natuurlijke en schone wateren in Nederland. Rijkswaterstaat herstelt het leefgebied voor flora en fauna. In deze nieuwsbrief leest u meer over de werkzaamheden voor de KRW in Zuid-Holland.

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

KRW-werkzaamheden Hollandsch Diep en Haringvliet afgerond

De werkzaamheden aan een groot project dat de water- en natuurkwaliteit in het Hollandsch Diep en het Haringvliet moet verbeteren, zijn op 31 oktober 2019 afgerond. Projectleider Herman Oomens van aannemer Martens en Van Oord: ‘Tijdens het werk zagen we al dat het project z’n vruchten afwierp.’

KRW-werkzaamheden Hollandsch Diep en Haringvliet afgerond

© Carel Kramer Fotografie

Natuurontwikkeling in de stadsdelta Maassluis

Met een getijdenpark en een natuurvriendelijke oever combineren Rijkswaterstaat en de gemeente Maassluis natuur, recreatie en educatie. Projectmanager Sjoerd Pieter Volbeda: ‘We versterken de verbinding tussen stad en rivier.

Natuurontwikkeling in de stadsdelta Maassluis

Proef: dam van oude rioolbuizen bij Rozenburg

Een dam van hergebruikt materiaal biedt waterleven bij Landtong Rozenburg een veilige plek. Een test moet uitwijzen of oude rioleringsbuizen hiervoor geschikt zijn. Projectleider Piter Hiddema: ‘We besparen kosten en CO2-uitstoot.

Proef: dam van oude rioolbuizen bij Rozenburg

Getijdenpark Wilhelminahaven van start

De gemeente Schiedam en Rijkswaterstaat combineren natuurverbetering en gebiedsbeleving in het getijdenpark bij de Wilhelminahaven. Omgevingsadviseur Harry Wassink: ‘De samenwerking loopt uitstekend.

Getijdenpark Wilhelminahaven van start

Colofon

Meer weten

U kunt gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002

Maandag t/m vrijdag: 07.00-20.00 uur.  Zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00-18.30 uur

Dit is een uitgave van

Rijkswaterstaat

Aanmelden nieuwsbrief
Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen? Aanmelden kan via Nieuwsbrieven Rijkswaterstaat.