Nieuwsbrief Uiterwaardenbeheer

Rijkswaterstaat is wettelijk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de uiterwaarden langs de grote rivieren. Deze uiterwaarden zijn cruciaal voor de bescherming van 4 miljoen mensen tegen hoog water. Maar ook voor ecologisch gezonde rivieren en als leefgebied voor planten en dieren. Het Programmateam Uiterwaardenbeheer houdt u met deze nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van uiterwaardenbeheer.

Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat gaan samen riviernatuur beheren

Twee overheden zetten op 14 december 2020 hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst om natuur te beheren in de Gelderse uiterwaarden. Rijkswaterstaat heeft daar grond en de provincie Gelderland draagt verantwoordelijkheid voor de natuur. Samen gaan ze invulling geven aan hun beheertaak.

Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat gaan samen riviernatuur beheren

Samenwerking RWS en provincie GLD
Beeld: ©William Moore / William Moore

‘Verstandshuwelijk’ bij de Nijmeegse Spiegelwaal

In 2018 heeft de Waal bij Nijmegen extra ruimte gekregen. In en rond de stad is de bevolking inmiddels vertrouwd geraakt met de Spiegelwaal; een ongeveer 4 kilometer lange geul die aan de Noordkant langs de Waal is gegraven. Sterker nog: het gebied wordt alom gezien en gewaardeerd als een visitekaartje voor de regio.

'Verstandshuwelijk' bij de Nijmeegse Spiegelwaal

Spiegelwaal bij NIjmegen
Beeld: ©William Moore / William Moore

Wiepen in de Lopikse Lek

Wiepen zijn wilgentenen, die onder meer worden gebruikt om oevers te beschermen. Bijvoorbeeld in een nevengeul van de Lek: De Hordewaar. Hier brokkelde de oever af. Dankzij de wiepen blijft de inmiddels herstelde oever op z’n plek.

Wiepen in de Lopikse Lek

De Lek
Beeld: Rijkswaterstaat

Idverde werkt aan vegetatie in de Maasuiterwaarden

In de uiterwaarden van de Maas is Idverde bezig met het onderhoud van delen van de Maasoever en uiterwaarden voor de hoogwaterveiligheid. Een slordige 30 hectare staatseigendom in 11 gemeentes wordt de komende maanden ontdaan van te ruwe vegetatie.

In overleg met Idverde is op basis van veldinspecties een plan gemaakt om de landschappelijke en ecologische impact van het werk zo klein mogelijk te houden. De bestaande en blijvende beplanting wordt veelal opgekroond om de weerstand in de stroombaan tot een minimum te beperken. Zijn de waterstanden ons gunstig gezind, dan kunnen de werkzaamheden eind januari worden afgerond. Daarna liggen deze terreinen er weer bij conform de Vegetatielegger.

Werkzaamheden Idverde Maas
Beeld: Rijkswaterstaat

Filmpje!

Denkend aan Holland zie ik brede rivieren…. Uiterwaarden hóren bij Nederland. Daarbij zorgen ze voor doorstroming van het rivierwater en dus voor de veiligheid van miljoenen mensen.

Op onze website staat dit filmpje, dat goed laat zien hoe, waarom en met wie Rijkswaterstaat zorgt voor uiterwaardenbeheer.