Nieuwsbrief uiterwaardenbeheer

Rijkswaterstaat is wettelijk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de uiterwaarden langs de grote rivieren. Deze uiterwaarden zijn cruciaal voor de bescherming van 4 miljoen mensen tegen hoog water. Maar ook voor ecologisch gezonde rivieren en als leefgebied voor planten en dieren. Team Uiterwaarden houdt u met deze nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van uiterwaardenbeheer.

Uiterwaardenbeheer: ‘Meer focus op de toekomst is hard nodig’

Met het extreem hoogwater in Limburg werd één ding duidelijk: klimaatverandering is niet iets van de toekomst. We zitten er middenin. Het rivierengebied en daarmee ook de uiterwaarden komen steeds verder onder druk te staan. Hoe nu verder? Harold van Waveren, topadviseur waterveiligheid bij Rijkswaterstaat: ‘De extremen worden groter, de onzekerheden dus ook.’

Uiterwaardenbeheer: meer focus op de toekomst is hard nodig

Uiterwaardenbeheer: hoogwater 2021
Beeld: ©MCM / MCM

Meer kruidenrijke graslanden op IJsseloevers

Kruiden- en faunarijke graslanden, stroomdalgrasland en behoud van bos. Het zijn enkele natuurdoelen die Rijkswaterstaat nastreeft in de uiterwaarden langs de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek. Samen met 7 andere overheden werkt Rijkswaterstaat hier aan de toekomst van Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Meer kruidenrijke graslanden op IJsseloevers

uiterwaardenbeheer: kruidenrijk grasland
Beeld: ©Rijkswaterstaat / Rijkswaterstaat

Onderhoudscontract uiterwaardenbeheer: allesbehalve standaard

Een oppervlak van 64.000 hectare, zo’n 4 miljoen belanghebbenden en een complexe opgave. Het nieuwe onderhoudscontract voor de Nederlandse uiterwaarden is in meerdere opzichten uniek. Daarbij past een innovatieve contractvorm, waarbij Rijkswaterstaat en contractpartners sámen werken aan veilige en natuurlijke uiterwaarden. De aanbesteding hiervan is in volle gang.

Onderhoudscontract uiterwaardenbeheer: allesbehalve standaard

uiterwaardenbeheer: beeld WOCU
Beeld: Rijkswaterstaat

Scope uiterwaardencontract haarfijn in beeld gebracht

Team Uiterwaarden heeft voor de aanbesteding van het Waardengedreven Onderhoudscontract Uiterwaarden (WOCU) de scope van het contract en de omvang van de werkzaamheden inzichtelijk gemaakt. Daarvoor is de tool ESRI Mapjournal gebruikt. De drie percelen – IJssel, Maas en Rijntakken – zijn uitgebreid en op een overzichtelijke manier in beeld gebracht. Daarnaast bevat het mapjournal een schat aan (achtergrond)informatie over bijvoorbeeld vegetatieklassen, natuurgebieden en natuurbeheertype en objecten als duikers en gemalen. Dit alles vormt belangrijke informatie voor potentiële contractpartners van het onderhoudscontract uiterwaarden. Tegelijkertijd biedt het mapjournal een goed beeld van de scope van het beheer van de uiterwaarden langs de grote rivieren.

Nieuwsgierig geworden? U vindt het WOCU-mapjournal via onderstaande link:
WOCU mapjournal

Leestip: artikel Verticale ruimte voor de rivier

Begin november plaatste de Volkrant een boeiend artikel over de roep om meer biodiversiteit in het rivierengebied in relatie tot de hoogwaterveiligheidsopgave. Centraal staat de vraag of het wel overal nodig is om begroeiing in de uiterwaarden te verwijderen. Het plan ‘Verticale ruimte voor de rivier’ is een pleidooi voor een andere aanpak.  

U kunt het artikel teruglezen op de site van de Volkskrant