Nieuwsbrief uiterwaardenbeheer

Rijkswaterstaat is wettelijk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de uiterwaarden langs de grote rivieren. Deze uiterwaarden zijn cruciaal voor de bescherming van 4 miljoen mensen tegen hoog water, en ook als een ecologische verbindingszone voor flora en fauna. We houden u met deze nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van uiterwaardenbeheer.

Krachten bundelen: samen werken aan natuur en veiligheid

Rijkswaterstaat heeft met het beheer van de uiterwaarden niet alleen de opdracht om Nederland te beschermen voor overstromingen. We hebben ook de ambitie om de natuur in deze gebieden te versterken. Daarom werken we voortaan op een andere manier samen met opdrachtpartners dan we gewend zijn.

Lees meer

Oog voor natuur bij groenbeheer

Rijkswaterstaat doet het groenbeheer in de uiterwaarden op zo natuurlijk mogelijke wijze. We willen precies weten waar bijzondere dieren en planten leven en sluiten met onze (maai)werkzaamheden aan bij de bijzondere kenmerken van het gebied. Ecoloog Jasper Hooymans vertelt wat we doen om de natuur in de uiterwaarden te versterken.

Lees meer

Zwerfafval: wie ruimt het op?

Zwerfafval, iedereen ergert zich eraan. In de uiterwaarden zie je het vooral als er bij laagwater allemaal rommel tevoorschijn komt. Ook laten mensen er troep achter na het recreëren. Hoe erg is het? Wie is er verantwoordelijk voor het opruimen? En wat kunt u zelf doen?

Lees meer

Samenwerking met Staatsbosbeheer in de uitwaarden

Ze duiken op in steeds meer gebieden langs de Waal: grote grazers. De koeien en paarden hebben de belangrijke taak om de uiterwaarden vrij te houden van dichte begroeiing. Daarbij maakt het niet uit of een terrein in eigendom is van Staatsbosbeheer of van Rijkswaterstaat.

Lees meer