Nieuwsbrief Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde

In deze nieuwsbrief leest u over actuele ontwikkelingen omtrent de vooroeververdediging op verschillende plaatsen langs de Oosterschelde en Westerschelde.

Project Vooroeververdediging: wat gaat er gebeuren?

De vooroevers langs de Oosterschelde en Westerschelde zijn op verschillende plaatsen aangetast door erosie en voldoen hiermee niet meer aan de landelijke veiligheidsnorm. Om de veiligheid van de dijken de komende jaren te waarborgen, versterkt Rijkswaterstaat de onder water gelegen gedeeltes van de dijken: de vooroevers.

Lees meer

Waar staan we?

Het project bevindt zich momenteel in de aanbestedingsfase. Naar verwachting is begin november dit jaar bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren.

  • Definitieve gunning aannemer: begin november 2019
  • Start uitvoering: begin 2020
  • Einde uitvoering: eind oktober 2021

Zodra bekend is welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren, komt een meer gedetailleerde planning beschikbaar.

Eco-toplaag bevordert de natuurwaarden van de Oosterschelde

De Oosterschelde heeft een rijke natuur die we zo min mogelijk willen verstoren. Robert Jentink is senior Adviseur Ecologie/Morfologie en werkzaam bij Rijkswaterstaat. Hij hield zich samen met verschillende stakeholders bezig met de positie en het ontwerp van een zogenoemde ecologische toplaag, ook wel eco-toplaag genoemd. Hij legt uit wat dit is en waarom die op de vooroeverbestorting wordt aangebracht.

Lees meer

Werk met werk: Natuurpakket Westerschelde

Rijkswaterstaat zoekt altijd de samenwerking met andere organisaties om zoveel mogelijk win-win situaties te creƫren en overlast bij werkzaamheden te beperken. Zo ook bij het project Vooroeververdediging (VOV), waarbij Rijkswaterstaat samenwerkt met Provincie Zeeland. Dirk-Jan Visser, Projectleider Natuurpakket Westerschelde, vertelt over het project en de samenwerking tussen de Provincie en Rijkswaterstaat.

Lees meer

Colofon

Meer informatie Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde
De versterking van de vooroevers van de Oosterschelde en Westerschelde wordt aangestuurd door de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW), een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Voor meer informatie kunt u terecht op de projectpagina Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde.

U kunt ook bellen met onze Landelijke Informatielijn: 0800-8002 (gratis).