Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde

Vooroevers zijn de onder water gelegen gedeeltes van dijken. Ze vormen de basis van de dijk boven water. Op sommige plaatsen langs de Oosterschelde en Westerschelde zijn de vooroevers verzwakt door de stroming van het water bij eb en vloed. Door de vooroevers van de dijken te versterken, verbeteren we de waterveiligheid voor de komende vijftig jaar.

Afzender
Rijkswaterstaat
Frequentie
1 keer per kwartaal

5 edities