Nieuwsbrief Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde

In deze nieuwsbrief leest u over actuele ontwikkelingen omtrent de vooroeververdediging op verschillende plaatsen langs de Oosterschelde en Westerschelde.

Eerste werkzaamheden vooroeverdediging van start

Rijkswaterstaat versterkt in 2020 en 2021 op verschillende locaties langs de Westerschelde en de Oosterschelde de vooroevers. De vooroevers zijn het gedeelte van de dijk onder water. We brengen breuksteen en staalslakken aan om te voorkomen dat de ondergrond van zand, veen of klei wegspoelt door de stroming van het water. Inmiddels zijn we begonnen met de eerste werkzaamheden langs de Westerschelde.

Lees meer

Waar zijn we aan het werk?

Kraanschip Christiaan P. startte half februari op de eerste van twaalf werklocaties voor de vooroeververdediging: bij Bath. Op deze locatie in de Westerschelde moet veel gebeuren. We leggen er acht strekdammen aan, hogen de geulrandverdediging op met stortsteen, realiseren een hoogwatervluchtplaats voor kustvogels én onderhouden de bestaande strekdam. Behalve dat hiermee de vooroever verstevigt, zorgen de maatregelen ervoor dat de stroomsnelheden verlagen. Slikken en schorren krijgen zo de kans terug te keren.

Lees meer

Samen in de bres voor de sepia

De Oosterschelde: in de volksmond niet voor niets de ‘kraamkamer van de Noordzee’ genoemd. Vanaf eind april trekken sepia’s, of zeekatten, jaarlijks van de Noordzee naar de Oosterschelde om er te paren en hun eitjes af te zetten. Om ze bij dat laatste een handje te helpen, plaatsen duikers jaarlijks wilgentenen in de bodem waarop de zeekatten hun eitjes kunnen afzetten. Aannemer Boskalis Nederland, die in oktober van dit jaar in opdracht van Rijkswaterstaat start met de vooroeverbestortingen langs de Oosterschelde, werkt daarvoor zij-aan-zij met de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Zo geeft Boskalis invulling aan de vraag van Rijkswaterstaat om niet alleen de vooroevers te verstevigen, maar ook de natuurwaarden van de Oosterschelde te vergroten.

Lees meer

De Werkendam; duurzaam kraanschip aan het werk op de Westerschelde

Hoe duurzaam wordt de vooroeververdediging in de Westerschelde uitgevoerd? In de aanbestedingsfase voor het project speelde deze vraag een belangrijke rol. Aannemer Van Oord scoorde punten met de inzet van kraanschip Werkendam. Dit schip vaart op LNG (Liquified Natural Gas, vloeibaar aardgas) en bespaart daarmee aanzienlijk op de uitstoot van fijnstof en stikstof. De CO2-uitstoot wordt met 25 procent gereduceerd.

Lees meer

Colofon

Meer informatie Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde
De versterking van de vooroevers van de Oosterschelde en Westerschelde wordt aangestuurd door de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW), een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Voor meer informatie kunt u terecht op de projectpagina Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde.

U kunt ook bellen met onze Landelijke Informatielijn: 0800-8002 (gratis).