Nieuwsbrief Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde

In deze nieuwsbrief leest u over actuele ontwikkelingen omtrent de vooroeververdediging op verschillende plaatsen langs de Oosterschelde en Westerschelde.

Projectdoelstellingen brengen focus aan

Hoe behoud je draagvlak voor de werkzaamheden bij de stakeholders? Hoe kun je zo goed mogelijk inzicht geven in het eindresultaat? En hoe behoud en waar mogelijk vergroot je de natuurwaarden? Deze voor Rijkswaterstaat belangrijke projectdoelstellingen werden de beoogde aannemers voorgelegd in de tenderfase. Jeannette Prince, contractmanager bij Rijkswaterstaat, vertelt waarom dit voor het project Vooroeververdediging 3.0 belangrijke onderwerpen waren.

Lees meer

Terugblik op samenwerking met stakeholders

De werkzaamheden op de Wester- en Oosterschelde zijn afgerond. Een mooi moment om terug te blikken op een bijzondere periode. Ria Gouwens, omgevingsmanager bij Van Oord, en Laura Winkelmann, omgevingsmanager bij Boskalis, delen enkele succesfactoren van de samenwerking in het project en met de omgeving.

Lees meer

Terugblik op samenwerking met Rijkswaterstaat

Aannemers Boskalis en Van Oord hebben Vooroeververdediging 3.0 tot een succesvol einde gebracht. Waar Boskalis werkzaamheden uitvoerde in de Oosterschelde, nam Van Oord de verantwoordelijkheid voor de Westerschelde op zich. Twee verschillende omgevingen en aanpakken, maar één opdrachtgever: Rijkswaterstaat (RWS). Lennart Booster, projectmanager bij Van Oord, en Theo van Splunder, projectmanager bij Boskalis, kijken beide tevreden terug op hun samenwerking met Rijkswaterstaat.

Lees meer

Vooroeververdeding 3.0, wat hebben we geleerd?

Miek Geerts, projectmanager van de Vooroeververdediging, stapte in maart 2020 op een rijdende trein.  Het aanbestedingstraject was achter de rug toen zij Bert Kortsmit, opvolgde. Geerts kijkt terug op een goed verlopen, succesvol project.

Lees meer

Vooroeververdediging in beeld: de film

Rijkswaterstaat versterkte de vooroevers van de Ooster- en Westerschelde en beschermt zo het achterliggende land tegen overstromingen. Op welke manier doen we dat eigenlijk?
De video op onze projectpagina legt het uit.

Colofon

Meer informatie Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde
De versterking van de vooroevers van de Oosterschelde en Westerschelde wordt aangestuurd door de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW), een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Voor meer informatie kunt u terecht op de projectpagina Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde.

U kunt ook bellen met onze Landelijke Informatielijn: 0800-8002 (gratis).