Nieuwsbrief Wilhelminakanaal: herbouw Sluis II en afbouw nieuwe Sluis III

Het Wilhelminakanaal in Tilburg is niet geschikt voor grote binnenvaartschepen, waardoor bedrijven langs het water niet optimaal bereikbaar zijn. Door de opwaardering van het kanaal, Sluis II te herbouwen en groter te maken en de afbouw van Sluis III wordt Brabant beter bereikbaar. Dit zorgt voor meer economische bedrijvigheid in het gebied. De provincie Noord-Brabant, de gemeente Tilburg en Rijkswaterstaat werken in het project Wilhelminakanaal herbouw Sluis II en afbouw Sluis III samen aan een betere bereikbaarheid van de Tilburgse havens.

Stand van zaken project Wilhelminakanaal Sluis II

Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg zijn druk bezig met de voorbereiding van de herbouw van Sluis II in het Wilhelminakanaal. Omgevingsmanager Sander Houweling vertelt over de stand van zaken.

Lees meer

Gevolgen stikstofproblematiek voor project Wilhelminakanaal Sluis II

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in 2019 heeft gevolgen voor de voortgang van de herbouw van Sluis II en de afbouw van Sluis III in het Wilhelminakanaal in Tilburg. Hoe zit dit precies? Wat is er aan de hand? En hoe pakken we het aan?

Lees meer

Landschapsplan Sluis II Wilhelminakanaal nagenoeg gereed

Het landschappelijk inpassingplan voor de nieuwe Sluis II en de kanaaloevers tussen Sluis II en Sluis III van het Wilhelminakanaal is nagenoeg klaar. De omgeving dacht intensief mee over het plan. In november staat opnieuw een online informatiebijeenkomst gepland.

Lees meer

Samenwerking

De provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en Rijkswaterstaat werken in het project Wilhelminakanaal Sluis II samen aan een betere bereikbaarheid van de Tilburgse havens. Het project bestaat uit de herbouw van Sluis II en de afbouw van Sluis III, inclusief het tussenliggende deel van het kanaal.