Nieuwsbrief Wilhelminakanaal: herbouw Sluis II en afbouw nieuwe Sluis III

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de herbouw van Sluis II en de afbouw van Sluis III in het Wilhelminakanaal. Het Wilhelminakanaal in Tilburg is niet geschikt voor grote binnenvaartschepen (Klasse IV), waardoor bedrijven langs het water niet optimaal bereikbaar zijn. Door de opwaardering van het kanaal wordt Brabant beter bereikbaar. Dit zorgt voor meer economische bedrijvigheid in het gebied. Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg werken in het project Wilhelminakanaal herbouw Sluis II en afbouw Sluis III samen aan een betere bereikbaarheid van de Tilburgse haven.

Deze uitgave gaat over de stand van zaken van het project, de voorbereiding van de aanbesteding en de aantrekkelijke wereld van de binnenvaart. Voor meer informatie en achtergrond verwijzen we graag naar de projectpagina.

Stand van zaken project Wilhelminakanaal Sluis II

Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg zijn druk bezig met de voorbereiding van de herbouw van Sluis II in het Wilhelminakanaal in Tilburg. Omgevingsmanager Sander Houweling vertelt over de stand van zaken.

Lees meer

Voorbereiding aanbesteding bijna afgerond

De voorbereidingen voor de aanbesteding van het Wilhelminakanaal zijn in volle gang. Medio 2021 zoekt Rijkswaterstaat een aannemer die de nieuwe Sluis III van het kanaal afbouwt en Sluis II sloopt en opnieuw bouwt. Een belangrijke klus voor de regio én voor aannemers.

Lees meer

Aandacht voor de binnenvaart: divers en kansrijk

Karel Uyldert is al sinds zijn 12e gefascineerd door de binnenvaart. Hij bestuurt de Wereld van de Binnenvaart, een contentplatform voor iedereen die geïnteresseerd is in de binnenvaart. Hij hoopt jongeren te inspireren en te enthousiasmeren.

Lees meer

Samenwerking

De provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en Rijkswaterstaat werken in het project Wilhelminakanaal Sluis II samen aan een betere bereikbaarheid van de Tilburgse havens. Het project bestaat uit de herbouw van Sluis II en de afbouw van Sluis III, inclusief het tussenliggende deel van het kanaal.