Steunpunt Economische Expertise (SEE)

SEE is het loket voor kennisuitwisseling en advies op het terrein van economische evaluatie voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat.

SEE adviseert en ondersteunt u graag wanneer u als consultant, als overheidsorgaan of als beleidsmedewerker betrokken bent bij het initiëren, opstellen of beoordelen van MKBA’s.

Meer informatie over SEE kunt u vinden op onze website: https://www.rwseconomie.nl/

Afzender
Rijkswaterstaat
Frequentie
Paar keer per jaar

2 edities